Kan-Li - rozborka, zborka ;o)

Kan-Li jest zřízení či umění, jehož růst musí být přerušován Impériem. Kan-Li vládne většině bojových umění, ve smyslu správy. Společnost ovládá zkze blázna - toho jedinného.
Definice Kan-Li spočívá v existenci nejjednoduššího ve Světě složitých, z čehož vyplývá, že musí být přerušováno nečím mocnější tedy Magií, C:du (jakožto bojovým uměním Impéria) a Fu (jakožto silou Asie).
Celá složitost jednoduchosti Kan-Li spočívá v tom, že "vydělávají" na obchodu s indiánskými vesmíry a vždy, protože to jsou nepsychiatricky vzdělaní, to přeženou a úkolem Impéria je v tom udělat pořádek a provést v Kan-Li aspoň decentní přespětnění jejich "řádění".

Toť v krátkosti vše - přeji hezké Nové Kan-Li
Kan-Li vyslanec u Impéria Mitti Innunan v.r.